Sjå oversikt over superkjeringar og lag for 2019

Her finn ein oversikt over påmeldte til Kjeringi Open 27 .april 2019

Ikkje påmeldt? Du kan melde deg på heilt fram til 27.april.