Kjeringi Open 2020 er avlyst.

Etter anbefaling frå FHI vert Kjeringi Open 2020 avlyst.

Me ønsker ikkje arrangere eit arrangement som kan trua helsa og tryggleiken til deltakarar, publikum, frivillige og andre. Dette omsynet kjem i fyrste rekke.

All deltakarkontingent vert refundert. Meir info vil komma etter kvart.